(TURKISH) Twitter

Twitter zarar ediyor. Google, Facebook, Disney, Salesforce kimse satın almaya niyetli değil. Halen gelir elde edebilecek bir modeli yok. Artık elde kalan tek yaşam sebebi, ABD için çok faydalı istihbarat topluyor olması.
Tamer Şahin